LESS tutorial logo

Rozszerzenia w LESSie są podobne do domieszek. Dzięki nim można „rozszerzyć” klasę o właściwości innej klasy, nadpisać je itp. Przykładowo mamy klasę CSS .btn-blue, która daje nam niebieski przycisk. Gdy chcemy zmienić kolor na czerwony, musimy stworzyć klasę .btn-red, zapisać w niej właściwości oraz edytować nasz kod HTML zmieniając w nim klasę na inną.

[…]

Czytaj!