LESS tutorial logo

Zmienne w LESSie nie służą wyłącznie do nadawania im wartości właściwości, możemy równie dobrze użyć zmiennej do nazwania diva, podać w niej ścieżkę np. do obrazu lub importowanego pliku bądź możemy nadać zmiennej nazwę właściwości. Zmienna jako selektor Tworzymy sobie zmienną, która jest nazwą klasy naszego diva czyli przykładowo @naszSelektor: jakiśDiv;. Aby wykorzystać tą zmienną […]

Czytaj!

Podczas tworzenia zmiennych pamiętajcie by ich nazwa była zrozumiała nie tylko dla Was ale także dla innych. Dodatkowo używajcie nazw angielskich (wiem, w kursie czasami są polskie nazwy, to tak tylko, żeby było wam łatwiej zrozumieć:)). No i najważniejsze, niech nazwa zmiennej wyraźnie określa czego dotyczy, więc przykładowo nie inicjujcie zmiennej @color wartością 45px; :) […]

Czytaj!

Zmienne w LESS nie muszą być deklarowane przed ich użyciem, możemy zrobić to później a kompilator i tak sobie poradzi. Co nie zmienia faktu, że lepiej inicjować zmienne przed ich użyciem, dzięki czemu unikniemy bałaganu w kodzie.

Jak widzicie w powyższym przykładzie najpierw odwołujemy się do zmiennej @var. Następnie inicjujemy zmienną @var wartością zmiennej […]

Czytaj!

Gdy będziemy pracować na kilku plikach LESS lub korzystać z gotowej biblioteki jak np. Bootstrap to może się zdarzyć, że jakaś zmienna już się w nich pojawi. Nie jest to żaden problem. Po zaimportowaniu zewnętrznego pliku wystarczy nadać naszej zmiennej pożądaną wartość co spowoduje nadpisanie wartości występującej w importowanym pliku.

Jak widzicie, w bibliotece […]

Czytaj!