LESS tutorial logo

Zasięg zmiennych

autor: Robert

6 lutego 2015

Zmienne w LESSie podobnie jak w językach programowania dzielimy na globalne i lokalne.

Zmienne globalne są widoczne i mogą być używane w całym dokumencie. Jeśli wewnątrz domieszki czy funkcji nie istnieje zmienna z taką samą nazwą to wykorzystana zostanie zmienna globalna.

Zmienne lokalne istnieją tylko wewnątrz domieszek czy funkcji, jeśli wewnątrz którejś z nich zadeklarujemy zmienna, to nie będzie ona widoczna w innej domieszce.

Podczas kompilacji najpierw wyszukiwane są zmienne lokalne a gdy te nie istnieją, pobierana jest wartość zmiennej globalnej.

Zasięg zmiennej służy temu by nie tworzyć kilkuset zmiennych globalnych o różnych nazwach tylko tworzyć takie same (oczywiście intuicyjne) nazwy wewnątrz domieszek czy funkcji.

Poniżej przykład, który pokazuje „na żywo” o co chodzi z zasięgiem zmiennych.


Komentarze: Bądź pierwszy!