LESS tutorial logo

„Leniwe zmienne”

autor: Robert

14 lutego 2015

Zmienne w LESS nie muszą być deklarowane przed ich użyciem, możemy zrobić to później a kompilator i tak sobie poradzi. Co nie zmienia faktu, że lepiej inicjować zmienne przed ich użyciem, dzięki czemu unikniemy bałaganu w kodzie.

Jak widzicie w powyższym przykładzie najpierw odwołujemy się do zmiennej @var. Następnie inicjujemy zmienną @var wartością zmiennej @a a dopiero na koniec tworzymy zmienną @a i nadajemy jej wartość.

W przypadku zagnieżdżeń, jak pewnie pamiętacie z wpisu zasięgu zmiennych pod uwagę jest brana najpierw zmienna lokalna a później globalna. Jeśli wewnątrz zagnieżdżenia dwa razy nadajemy zmiennej wartość to brana jest jej ostatnia wartość.

Skompiluje się nam do:

Jak widzicie właściwość one otrzymała wartość „1” bo tyle wynosi wartość zmiennej @var wewnątrz selektora. Właściwość wewnątrz selektora brass otrzymała wartość „3” bo wewnątrz tego zagnieżdżenia ostatnie wystąpienie zmiennej @var ma właśnie taką wartość.


Komentarze: Bądź pierwszy!